مهاباد از دیدگاه و زاویه ای دیگر (تحلیل و خبر)
پایگاه اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرستان شیرین و همیشه زیبای مهاباد
صفحات اخبار وب سايت
کلمات کلیدی مطالب
به گزارش خبرگزاري: مهاباد از دیدگاه و زاویه دیگر - ۱۳٩٠/٥/٢٠

به گزارش روابط عمومی معاون استاندار و فرمانداری شهرستان مهاباد چهار شنبه19مرداد

1390 معاون استاندار و فرماندار مهاباد  جناب آقای خضر کاک

درویشی از بخشهای  مختلف اداره بازرگانی شهرستان مهاباد بازدید

نمودندواز نزدیک با کارکنان واعضای واحدهای صنفی این اداره به گفتگو

پرداختند.

مهاباد از دیدگاه و زاویه دیگر
دانشجوی دکتری (Ph.D) زبان و ادبیات فارسی و فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول
نویسندگان وب سايت:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :