ارز به یک ابزار خانوادگی تبدیل شده است

عثمانی در ادامه تشریح دلالی بحران ارز تاکید کرد: مورد دیگر مسئله خروج سرمایه است به این معنی که مردم سرمایه های خود را به دلیل عدم امنیت اقتصادی از کشور خارج می کنند و این مسئله ارز کشور را با کمبود مواجه می کنند و تقاضا نیز بالا می رود.وی دلیل سوم برای وضعیت فعلی تقاضای ارز را نگاه پس انداز به مسئله ارز توصیف و تصریح کرد: ارز یک ابزار ملی است اما امروز به یک ابزار خانوادگی تبدیل و مردم آن را به صورت یک پس انداز جمع می کنند.این نماینده مجلس تصریح کرد:حجم بالایی دلار در دست مردمی است که وارد کننده نیستند و به آن به چشم پس انداز نگاه می کنند و این مسئله تقاضای ارز را بالا می برد و عرضه ارز نیز به دلیل محدودیت هایی که بانک مرکزی دارد ، کاهش پیدا کرده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  مجلس هم چنین تاکید کرد:دکتر نیلی  تاکید داشتند که زمانی که عرضه به شدت منقبض و تقاضا به شدت منبسط می شود، نتیجه وضعیت فعلی خواهد بود و در کل ایشان چندان به‌وضعیت ارزی کشور در آینده خوش بین نبود.

/ 0 نظر / 17 بازدید