همگرایی دولت و ملت، از اهداف تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی است

وی اظهار کرد: هر ستاد دارای دو بخش صیانت از حقوق شهروندی و یک بخش عفاف و حجاب بوده و در مجموع 19 برنامه راهبردی برای آن تعریف شده است.

محمدی گفت: برنامه های راهبردی ستاد صیانت از حقوق شهروندان به گونه ای تعریف شده که در صورت اجرایی شدن می توانند بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی ها را در ادارات مرتفع کنند.

در ادامه این نشست اعضای جلسه نیز با بیان کردن نظرات و پیشنهادات خود، مشکلات و کمبودهای ادارات خود را برای راه اندازی ستادهای صیانت از حقوق شهروندان مطرح کردند

/ 0 نظر / 19 بازدید