اختلاف در شورای شهر مهاباد و "استعفای" دو عضو شورا

خبر داد. نبوی علت استعفای خویش را کنار نهادن وی از بخش فرهنگی و تفویض اختیارات آن به‌ کمیته‌ای چهار نفره‌ از اعضای شورا اعلام نمود. به گفته وی گرچه هنوز با استعفای آنها موافقت نشده ولی آنها بر استعفای خود تا برآورده شدن خواسته هایشان مصمم هستند.

سید رسول نبوی از اعضای فعال شورای اسلامی شهر مهاباد است  که‌ در مدت حضور وی در بخش فرهنگی اقدامات شایانی در حوزه‌ فرهنگی انجام گرفته‌ است و همواره از پشتیبانی بخش وسیعی از هنرمندان و نویسندگان برخوردار بوده است.

/ 0 نظر / 54 بازدید