مهاباد - روستای تک خانواری 'پیربله' مهاباد، از نعمت برق برخوردار است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه خدمات رسانی دولت خدمتگزار، روستای 'پیربله' که در 15کیلومتری شرق مهاباد واقع شده، به شبکه سراسری برق متصل است.
در این روستا تنها یک خانوار سکونت دارد که به کشاورزی و دامداری مشغول هستند.
ساکنان این روستا، همچنین دارای راه ارتباطی شوسه بوده و از آب آشامیدنی سالم برخوردارند.

/ 0 نظر / 42 بازدید