بیماران مهابادی چشم انتظار فرشته نجات

پرستار دکتر کی میاد؟ من خوابم میاد نمیشه بگید کی دکتر می خواد بیاد ما رو ویزیت کنه؟ دکتر هنوز در مطب مشغوله ؟ ساعت 5/12به بعد منتظر اومدن دکتر باشید!! آقای پرستار من سینه ام ناراحته پس دکتر منو کی ویزیت می کنه؟!'

گوهایی است که بین تعدادی از بیماران و پرسنل یکی از بخش های بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد در یکی از شبهای مرداد ماه جاری رد و بدل می شد.
بله اینجا یکی از بخش های بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد در آذربایجان غربی است، جایی که تعدادی از بیماران در حالی که ساعت به نیمه شب نزدیک می شود همچنان در انتظار آمدن پزشک متخصص برای ویزیت خود هستند.
همراهان بیماران که ازساعت 9 شب، ساعتی که معمولا پزشکان برای ویزیت بیماران خود به بخش های مراجعه می کنند از تاخیر نه یک ساعته بلکه چندین ساعته پزشک متخصص بخش کلافه شده و در هوای گرم اتاق غرولند زنان به این سو و آن سو می روند.
عقربه های ساعت از ساعت 23 گذشته وهمراه و بیمار، هر دو در این بخش همچنان با گرما دست و پنجه نرم می کنند و در حال خشک کردن عرق پیشانی خود به اظهار گلایه از تاخیر پزشک بخش مشغول هستند.
در روی یکی از تخت ها پیرمرد حدود 80 ساله ای که از گرما کلافه شده در حال اصرار به همراهش است که بیش از این منتظر پزشک نمانده و به خانه بازگردد.
در تختی دیگر در آن سوی اتاق، پیرمردی دیگر که از ساعت 13 به دلیل ناراحتی قلبی در بخش بستری شده همچنان در انتظار پزشک متخصص است تا بلکه وی را معاینه کرده و با سخنان این 'فرشته نجات'!!!! بلکه از اضطراب و نگرانی اش اندکی کاسته شود.
یکی از افرادی که در بخش در حال تردد بود و با لباسی که پوشیده به نظر می رسد از کارکنان بخش باشد به همراهان و بیماران منتظر می گوید که بی تابی نکرده و از ساعت 12، 5/12 شب به بعد منتظر پزشک متخصص باشند.
یکی از همراهان بیماری که چند شب است در این بخش بستری شده می گوید دکتر هر شب پس از ساعات نیمه شب وارد بخش شده و بیمارانش را ویزیت می کند

/ 0 نظر / 8 بازدید