گریزی به سکونت گاههای غیر رسمی مهاباد

اصحابه سپی»، « مجبورآوا»، « پشت تپ»، «زمین های شهرداری» و... سکونت گاه جمعیت قابل توجهی از شهروندان مهاباد است که از خدمات شهری کمترین بهره را برده اند. کوچه های خاکی این مناطق یا دست نخورده باقی مانده اند یا به شیوه ای بسیار غیر اصولی-  به گفته ی شهروندان- از سوی شهرداری "سیمانی"! شده اند. تردد ماشین در این کوچه ها بسیار دشوار است، همان گونه که تردد شهروندان در فصول سرد و به هنگام یخبندان بسیار سخت می شود. گویا سیمانی کردن این کوچه ها را شهردار پیشین به یکی از بستگان خود سپرده بود! و مجموعه فعلی شهرداری نیز مشغول طی کردن همان راه غیر اصولی پیشین هستند.

البته مشکلات این مناطق تنها به مسائل عمرانی محدود نمی ماند. چرا که توزیع ناعادلانه خدمات شهری این مناطق را از بسیاری از امکانات محروم ساخته است؛ برخی از این مناطق هنوز از گاز شهری بهره ای نبرده اند، خیابان ها وضعی اسف بار دارند، برای توسعه فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی هیچ تدبیری اندیشیده نشده است، پیاده رو ها اغلب نامناسب هستند و حتی برخی فاقد پیاده رو هستند! پارک و فضای سبز در بسیاری از این مناطق وجود خارجی ندارد! به عنوان مثال در محله بزرگ میدان استقلال- که شاید پر جمعیت ترین محله مهاباد باشد- حتی یک متر فضای سبز وجود ندارد. فضاهای فرهنگی و ورزشی نیز در این مناطق وجود خارجی ندارند!

همه این محرومیت ها در حالی است که مجموعه شورا و شهرداری عمده ی فعالیت خود را معطوف به ساخت پل بر روی رودخانه مهاباد کرده اند و  خدمات رسانی به دیگر محلات شهر را تا حدود زیادی رها کرده اند. البته برخی از اعضای شورای شهر رای شهروندان این مناطق را نیز فراموش کرده اند. همان گونه که نمایندگان مهاباد پس از دستیابی به کرسی سبز مجلس هیچ گاه به این پایگاه اصلی رای خود توجهی نشان ندادند. گزارش تصویری روانگه از محلات حاشیه ای مهاباد به اندازه کافی گویاست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 17 بازدید