استان کردستان شمالی با مرکزیت بوکان

در ضمن طرح فرمانداری های ویژه در زمان وزارت کشور آقای پور محمدی دنبال می شد که در دوره وزارت جناب آقای نجار عزمی برای ادامه و استمرار این کار وجود نداشته و آن چه بنده دنبال می کنم و قدمهای را نیز برای آن برداشته ام ایجاد یک استان جدید به نام کردستان شمالی با مرکزیت بوکان است. که امیدوارم مورد تأیید دولت و نمایندگان مجلس قرار بگیرد.این در حالی است که شهرستان سقز که از لحاظ شرایط برای تبدیل شدن به فرمانداری ویژه، پایین تر از بوکان قرار دارد در هفته ی اخیر  و در زمان وزارت مصطفی محمد نجار، توانست موافقت اصولی رئیس جمهور برای تبدیل شده فرمانداری این شهرستان به فرمانداری ویژه را بگیرد

/ 0 نظر / 49 بازدید