کارگاه بازرسی و تست غیر مخرب جوش در مهاباد

وی اضافه کرد در این دوره های مهارتی بیش ازچهارصد کارآموز خواهر و برادر شرکت کرده اند و این کارگاههای آموزشی تاپایان تابستان ادامه دارند آموزش فنی و حرفه ای مهاباد دارای بیست و چهارکارگاه آموزشی فعال و مجهز می باشد که 18 کارگاه مربوط به واحد برادران  و 6 کارگاه در راستای مهارت افزایی خواهران فعالیت اساسی و چشمگیری را دارند.عباسی از برگزاری یک کارگاه آموزشی بازرسی وتست جوش غیرمخرب درهفته آینده در آموزش فنی و حرفه ای مهاباد نیز خبرداد.

/ 0 نظر / 26 بازدید