دو ووشوکار مهابادی سهمیه شرکت در مسابقات جهانی 'اسلونی' را کسب کردند

به گزارش خبرنگار ایرنا،'ریبوار مهماندوست' و 'رحمت رسولی' در رده جوانان و در اوزان

منهای 52 و منهای 48کیلوگرم توانستند سهمیه

شرکت در مسابقات جهانی اسلوونی را کسب کنند.

 
این دو ووشو کار در سبک 'شیانگ شینک چوان'، در

رقابت های مقدماتی اعزام به مسابقات جهانی

 اسلونی، در شهرستان مرند شرکت و

توانستند مقام نخست را در اوزان خود به دست آورند.

/ 0 نظر / 6 بازدید