آموزش های فنی و حرفه ای اثربخش و تاثیرگذار است

اسعدی افزود: ترویج آموزش بازار محور با فرایند آموزش ، تولید، بازاریابی و فروش در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
اسعدی ادامه داد: با اجری این طرح در مراکز آموزش فنی و حرفه ای علاوه بر اثر بخشی آموزش های مهارتی زمینه برای تولید ، بازاریابی و فروش محصولات گیاهی تولید شده در این مراکز فراهم و بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان فراهم شده است.
تدوین برنامه های آموزشی ، رصد کارهای انجام شده ، آشنایی و کشف استعدادهای مساعد مدیریتی و آموزشی و نیز رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان بخشهای مختلف از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

/ 0 نظر / 36 بازدید